.

Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620, 67 90 632; 270 36 26,  270 37 38 | +381(0)21 270 37 37, 63 11 666
Radno vreme maloprodaja  7:30 - 16:00h  subota 7:30 - 14:00 veleprodaja 7:30 - 15:00 h  E-mail office@hemoslavija.co.rs 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MEŠANO DJUBRIVO: NPK 5-15-15 ELIXIR, NPK: 6-12-24 ELIXIR, NPK 15-15-15 RUSKO, MAP 12-52 RUSKO, AZOTNA DJUBRIVA: FOSKAN MAX 26-5-5, UREA RUSKA
  syngenta converted
  SINGI
 SINGI-SUNCOKRET

Hibrid rane grupe zrenja,
Karakterističnog kratkog i čvrstog stabla, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje, te je stoga veoma pogodan za područja sa jakim i čestim udarima vetra.


Veoma dobrog početnog porasta, zbog svoje ranostasnosti i visokog potencijala prinosa za segment ranih hibrida, NK Singi omogućava setvu u širem opsegu, kao i za veoma kasne rokove setve i presejavanja.


Odlikuje sa veoma visokim sadržajem ulja i visokim stepenom tolerantnosti na uobičajena obolenja suncokreta.


Kao i ostali hibridi kompanije Syngenta, i NK Singi je rezistentan na rase volovoda prisutne u Srbiji (od A do E).

  NK ROCKY
 NK ROCKY SUNCOKRET

Hibrid rane grupe zrenja.
Rezistentan na volovod (sve rase prisutne u Srbiji).

U početnom delu vegetacije (nakon nicanja) odlikuje se izrazito brzim porastom i robusnim biljkama (brzo zatvaranje redova).
Zbog ovih svojstava veoma je pogodan kod zakasnele setve ili presejavanja. Izuzetno visok prinos i ranostasnost dolaze posebno do izražaja u sušnijim godinama, kada NK Rocky može da nadmaši i hibride sa najvećim potencijalom rodnosti.

NK Rocky je od 2007. godine hibrid standard za ranu grupu zrenja u komisiji za priznavanje novih hibrida suncokreta u Srbiji.

  ARENA PR
 ARENA SUNCOKRET

- Rezistentan na rase volovoda (A-E rasa) prisutne u Srbiji.

- Odlično adaptiran našim uslovima, prilagođen gajenju u  različitim pedo-klimatskim uslovima.
- Polu uspravna pozicije glave čini da je visoko  tolerantan na  obolenja glave. 
- Vrlo dobre tolerantnosti na glavna obolenja suncokreta
- Veoma stabilan prinos i sadržaj ulja u semenu, bez većih oscilacija u zavisnosti od uslova gajenja

Preporučena setva 50,000 semena/ha.

Arena PR zahvaljujući izuzetnoj tolerantnosti na stresne klimatske uslove i dobrim prinosima na siromašnim zemljištima i kod nižeg nivoa ulaganja u proizvodnju zadržala je svoje mesto na njivama.

  DOLBI
 DOLBY SUNCOKRET

- Rezistentan na  rase volovoda (A-E rasa) prisutne u Srbiji. 
- Hibrid visokog potencijala prinosa i sadržaja ulja. 

- Veoma adaptibilan različitim klimatskim i zemljišnim uslovima. 
- Dobre tolerancije na sušu i visoke temperature.
 
- Polu uspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna.
 
- Relativno kratka stabljika i dobre otpornosti na poleganje.
 

- Odlične tolerantnosti na ekonomski štetne bolesti

VODEĆI HIBRID NA TRŽIŠTU ! 


Preporučena setva 60,000 semena/ha

NK Dolbi se visokim i stabilnim prinosima istakao od 2008 godine. Veliki broj zrna na glavi, izuzetna atraktivnost za pčele i polinatore učinile su ovaj hibrid liderom na tržištu.

Hibrid za vrhunska ulaganja u proizvodnju.

DELFI
DELFI SUNCOKRET

- Hibrid visokog potencijala prinosa i sadržaja ulja. 
- Veoma adaptibilan različitim klimatskim i zemljišnim  uslovima. 
- Dobre tolerancije na sušu i visoke temperature.
 
- Polu uspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna.
 
- Relativno kratka stabljika i dobre otpornosti na poleganje.
 
- Odlične tolerantnosti na ekonomski štetne bolesti

Preporučena setva 60,000 semena/ha
 

VODEĆI HIBRID NA TRŽIŠTU ! 
Hibrid za vrhunska ulaganja u proizvodnju.

NK Dolbi se visokim i stabilnim prinosima istakao od 2008 godine. Veliki broj zrna na glavi, izuzetna atraktivnost za pčele i polinatore učinile su ovaj hibrid liderom na tržištu.                                                                                                

KONDI
kondi suncokre

- Rezistentan na rase volovoda (A-E) prisutane u Srbiji

- Rezultat primene vrhunskih metoda u oplemenjivanju

     - Polu uspravna pozicija glave čini ga            visoko  tolerantnim na bolesti

     - Vrlo dobre tolerantnosti na ekonomski najznačajnija obolenja suncokreta

      - Veoma fleksibilan pri različitim pedo klimatskim uslovima proizvodnje

- Odlično regauje na intenzivne uslove proizvodnje

     - Izrazito ujednačen posebno  u nicanju, periodu  cvetanja i polinacije

     Zbog velike atraktivnosti za polinatore ima odličnu oplodnju i izuzetno veliki broj zrna po glavi a kao proizvod toga veoma visok prinos. Visoke mase 1000 semena 
Preporučena setva 60000 semena
/ha.

ARMONI
ARMONI SUNCOKRET - Rezistentan na rase volovoda (A-E) prisutane u Srbiji
- Veoma visokog prinosa i sadržaja ulja, posebno pri intenzivnim uslovima proizvodnje.
- Polu uspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna i visokom masom 1000 zrna.
- Visoke tolerantnosti na  ekonomski značajne bolesti.
- Srednje visine stabljike dobre otpornosti na poleganje.
- Odlično podnosi stresne uslove suše i visoke temperature,
- Verovatno najvišeg potencijala prinosa u intenzivnim uslovima proizvodnje.
 - Zahvaljujući moćno razvijenom korenovom sistemu odlično podnosi sušu i snažne udare vetra.
Preporučena setva 60000 semena/ha.
  FERTI
 FERTI SUNCOKRET - Visok sadržaj oleinske kiseline 86-89%. 
- Rezistant na rase volovoda (A-E) prisutne u Srbiji.
- Veoma visok i stabilan prinos.
- Veoma visok sadržaj ulja i oleinske kiseline
- Srednje visiko stabljika izrazite čvrstine
- Veoma tolerantan na ekonomski značajna obolenja.
- Veliki broj semena po glavi i visoka masa 1000 semena.
- intenzivan hibrid, odlične reakcije na plodna i bogata     zemljišta, dobre tolerantnosti na sušne uslove
- Preporučena setva 60,000 semena/ha .

U cilju dobijanja ulja adekvatnog sastava preporučuje se prostorna izolacija od najmanje 200m u odnosu na lino hibride.

NK Ferti kombinuje visoki prinos, sadržaj ulja i oleinske kiseline.
Neprevazidjeni standard u svojoj grupi.

  NEOMA

 NEOMARIMI

 

- Rezistentan na rase volovoda (A-E) prisutne u Srbiji.

- Veoma visokog prinosa i sadržaja ulja u zrnu.

- Veoma tolerantan na osnovna i ekonomski najznačajnija  obolenja suncokreta (Phomopsis, Sclerotinia…).

- Srednje visine stabla

- Veoma dobre otpornosti na poleganje i lom stabla

- Visoke mase 1000 zrna i velikog broja zrna.

- Moguća je primena herbicida na bazi aktivne materije imidazolinon PULSAR 40*

- IMI konverzija čuvenog hibrida NK Brio-Tekni

Preporučena setva 60,000 semena/ha .

BEZ PREMCA U SVOJOJ KATEGORIJI
  ALEGO

 ALEGO

RIMI

- Rezistentan na rase volovoda (A-E rasa) prisutne u Srbiji.

- Odlično adaptiran našim uslovima, prilagođen gajenju u različitim zemljišnim i klimatskim uslovima.

- Zbog polu uspravne pozicija glave visoko je tolerantan na  obolenja glave. 

- Vrlo dobre tolerantnosti na glavna obolenja suncokreta

- Veoma stabilan prinos i sadržaj ulja u semenu, bez većih oscilacija u zavisnosti od uslova gajenja

Preporučena setva 50,000 semena/ha 

  ADAGIO

 ADAGIO

RIMI

- Rezistentan na rase volovoda (A-E) prisutane u Srbiji

- Veoma visokog prinosa i sadržaja ulja, posebno pri intenzivnim uslovima proizvodnje.

- Polu uspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna i visokom masom 1000 zrna.

- Visoke tolerantnosti na  ekonomski značajne bolesti.

- Stablo srednje visine , dobre otpornosti na poleganje.

- Odlično podnosi stresne uslove suše i visoke temperature,

- Izuzetan potencijala prinosa u intenzivnim uslovima proizvodnje. 

Preporučena setva 60,000 semena/ha

  MELDIMI

MELDIMI

RIMI

Hibrid Clearfield tehnologije

Odlikuje se visokom rezistentnošću na herbicid Pulsar 40* i kao takav pruža proizvođaču mogućnost za uspešnu proizvodnju i u uslovima povišene zakorovljenosti.


Srednje kasne dužine vegetacije, izuzetne uniformnosti.


U početnom delu vegetacije (nakon nicanja), odlikuje se izrazito brzim porastom i robusnim biljkama (brzo zatvaranje redova).


Posebno visoke proizvodne rezultate ostvaruje pri sušnim uslovima.

 

prodavnica

.

Agromarket
BASF_blck_na_beloj-01.png
ADAMA-baner-600x500-pix.jpg
delta_agrar.png
BCP_Long.png
Bayer-cross-RGB-2018.jpg
image162896.jpg
image0011.jpg
Syngenta-home-banner_160x80.png
CortevaLogo_HorizontalBlue.jpg
ElixirZorka_Logo_Colour.png
agrosava.png
Logo_SAVACOOP_novo_WEB_page-0001.jpg
axsereal.png
afc_logo_vert.png
Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620, 270 36 26, 270 37 38 | +381(0)21 270 37 37: 63 11 666 Radno vreme: 7:30 - 16h