.

Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620, 67 90 632; 270 36 26,  270 37 38 | +381(0)21 270 37 37, 63 11 666
Radno vreme maloprodaja  7:30 - 16:00h  subota 7:30 - 14:00 veleprodaja 7:30 - 15:00 h  E-mail office@hemoslavija.co.rs 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MEŠANO DJUBRIVO: NPK 5-15-15 ELIXIR, NPK: 6-12-24 ELIXIR, NPK 15-15-15 RUSKO, MAP 12-52 RUSKO, AZOTNA DJUBRIVA: FOSKAN MAX 26-5-5, UREA RUSKA
  Planirajte sami svoju berbu!           
  PR38A79  FAO  (260)
  Noviji hibrid u ranoj grupi zrenja. Namenjen da zameni dobro poznati 38R92 od koga je prinosniji u proseku za 3-5 %. Stablo mu je niže, čvrsto sa srednjim položajem klipa. Zrno je u tipu zubana sa brzim otpuštanjem vlage. U redovnoj setvi početkom aprila za žetvu stiže krajem avgusta ili početkom septembra, u zavisnosti od godine.Tehnologija:Može se sejati i kao postrni usev (posle graška i ječma), ili za zakasnele setve. Pogodan za više nadmorske visine.Preporuka:Za ranu žetvu suvog zrna.
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 84-90.000 bilj./ha
  P9241  (FAO 290) 
 

Novi hibrid u ranoj grupi  koja spada u optimum AQUAMAX grupu hibrida. Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode. Stablo višlje sa nižim položajem klipa. Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu. Poseduje jak koren i čvrsto stablo. Treba ga sejati u redovnim rokovima setve, kao i u slučajevima presejavanja.

Preporuka:

Vreme setve: zemljište 10-15 0C

   Gustina setve: 80-84000 biljaka/ha (na 17-15-8 cm)
P9175 (FAO26)                                                         

Prvi hibrid u vrlo ranoj grupi koji spada u AQUAmax grupu hibrida. Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode. Stablo srednje visoko sa nižim položajem klipa. Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu. Može se sejati u svim rokovima setve, rano i kasno, kao i u slučajevima presejavanja ili postrne setve.

Preporuka:

Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 84 - 89.000 bilj./ha (na 16,0 - 17,0 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Za silažu sejati 5 – 10 % gušće.

  P9494 CRM 97 (FAO 310)
  Novi hibrid vrhunskih prinosa u odnosu na svoju grupu zrenja. Namena mu je da zameni dobro poznati PR38A24. Stablo mu je srednje visine i srednjeg položaja klipa. Formira 16 redova zrna na klipu. Zrno u tipu zubana, vrlo krupno. Izvanredno otpuštanje vlage iz zrna.Pre svega namenjen za polusušne regione. Vrlo fleksibilan što se tiče kvaliteta zemljišta. Hibrid koji rano napušta parcelu, a po prinosu može da parira i kasnijim hibridima.Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi 85,60 %.Preporuka:Za ranu žetvu suvog zrna. Vreme setve: zemljište 12-15°C. Gustina kod setve: 79-84.000 bilj./ha (na 17,0-18,0 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5 – 10 % gušće.
  PR38A24   CRM96    (FAO 340)

HTF – odličan za proizvodnju etanola

Opis: Vrhunski prinos u svojoj grupi zrenja. Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Klipovi srednje krupni do krupni. Zrno u tipu tvrđeg zubana. Ima vrlo nisku vlagu u berbi.Odličan silažni hibrid sa dobrom svarljivošću i energijom silaže. Odlične tolerantnosti na gar (Ustilago). Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela). Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi 82,45 %.Dobro prilagođen u odnosu na različit kvalitet zemljišta. Zamena za Stiru u sušnim regionima, a na dobrom kvalitetu zemljišta. Odlične reakcije prinosom u niskim sklopovima. Može se sejati kao postrni usev za silažu (posle graška i ječma).Preporuka:Za rano suvo zrno i ranu berbu. Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 73-77.000 bilj./ha (na 18,5-19,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5 - 10 % gušće.
PR37N01 CRM 97 FAO (370)
  HTF – odličan za proizvodnju etanolaOpis:Hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj grupi zrenja. Stablo višlje sa nižim položajem klipa. Klipovi srednje krupni do krupni. Zrno u tipu zubana. Poseduje jak korenov sistem. Vrlo brzo pušta vlagu u jesen. Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi 82,52 %.Hibrid prilagođen za sve uslove gajenja, a pre svega za regione visokog potencijala prinosa. Odlične reakcije na stres u doba nicanja.Preporuka:Za rano suvo zrno i berbu. Vreme setve: zemljište 8-12°C. Gustina kod setve: 73-77.000 bilj./ha ( na 18,5-19,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5 – 10 % gušće
P9915 FAO (380)

Hibrid vrlo visokog potencijala prinosa. Zrno u tipu tvrdog zubana odličnog kvaliteta. Ima nešto višlju stabljiku i srednji položaj klipa. Namenjen pre svega za područja sa visokim potencijalom za prinos, odnosno polu-vlažne i polu-sušne regione. Poseduje dobru toleranciju na sušu. Brzo otpušta vlagu.

Može se koristiti kao vrlo kvalitetni rani silažni hibrid.

Preporuka:

Vreme setve: zemljište 12-15°C.
Gustina kod setve: 75-80.000 bilj./ha (na 18,0-19,0 cm).

  PR37M34 CRM 99  (FAO  380)

PR37M34

 
Opis: Hibrid odličnog prinosa u svojoj grupi. Stablo srednje visine sa nižim klipom. Klipovi srednje krupni do krupni sa 14-16 redova zrna. Zrno u tipu tvrđeg zubana. Vrlo brzo pušta vlagu u jesen. Dobar rani silažni hibrid sa dobrom svarljivošću i energijom silaže. Odlične tolerantnosti na Ustilago (gar). Zadovoljavajuće tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 82,06 %.Najbolji rezultati na dobrim zemljištima uz viši nivo agrotehnike. Odlične je prilagođenosti na niže sklopove. Može se sejati ranije u aprilu. Preporuka: Za rano suvo zrno i berbu. Ne đubriti sa prevelikim količinama azota. Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 73-77.000 bilj./ha (na 18,5-19,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5-10 % gušće.
  P9721   (FAO 390)  
 

Hibrid vrlo visokog potencijala prinosa. Stablo višlje dobre čvrstine. Nešto višlji položaj klipa. Odlične rezultate postiže u polusušnim područjima. Zrno u tipu zubana sa brzim otpuštanjem vlage. Hibrid boljeg kvaliteta zemljišta i dobre agrotehnike.

Vreme setve: zemljište  10-15 0C

Gustina setve: 75-79000 biljaka po ha (na 18-19 cm

  P9911  FAO (400)                                             

 

 

Hibrid na samom početku grupe 400 koji spada u AQUAmax grupu. Vrlo visokog prinosa i niske vlage u berbi. Namenjen za sve regione gajenja, a pre svega za one koji imaju deficit vode u sezoni. Ima višlje stablo. Zrno u tipu zubana.

Preporuka:

Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 73 - 75.000 bilj./ha (na 19,0 - 19,5 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Za silažu sejati 5 – 10 % gušće.

PR37F73  CRM 99 (FAO 400)

PR37F37

HTF – odličan za proizvodnju etanolaOpis:Hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj grupi zrenja. Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Klipovi srednje krupni do krupni. Zrno u tipu zubana. Poseduje vrlo čvrsto stablo. Vrlo brzo pušta vlagu u jesen.Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 82,87 %.Hibrid prilagođen za sve uslove gajenja, a pre svega za polu-sušne i polu-vlažne regione. Preporuka:Za rano suvo zrno i berbu. Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 73-77.000 bilj./ha (na 18,5-19,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5 – 10 % gušće.
PR36R10 CRM 101  (FAO  400)

PR36R10

Opis: Hibrid visokog potencijala prinosa. Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Klipovi srednje krupni sa 14-16 redova zrna. Zrno u tipu zubana. Ima vrlo nisku vlagu u berbi. Dobar silažni hibrid sa dobrom svarljivošću i energijom silaže. Odlične tolerantnosti na gar (Ustilago). Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela). Dobro podnosi napad kukuruznog plamenca.Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 82,79 %.Najbolji rezultati na kvalitetnom zemljištu i u uslovima dobre agrotehnike. Odlično podnosi sušne uslove. Izvrsno podnosi niže sklopove. Vrlo prilagodljiv hibrid za različite uslove proizvodnje.Preporuka:Za ranu žetvu suvog zrna. Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 70-75.000 bilj./ha (na 19,0-20,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5-10 % gušće.
  P0023  (FAO 410)
 

Poo23 je najnovija generacija Optimum AQUAmax hibrida u srednje ranoj grupi zrenja. Namenjen pre svega za sušne i polusušne regione, odnosno gde postoji deficit vlage. Može se sejati i na nešto lošijem zemljištu, ali uz primenu dobre agrotehnike. Hibrid visokih i stabilnih prinosa. Vrlo dobra arhitektura biljke, stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Zrno u tipu zubana. Vrhunski prinosi u uslovima suše i vrlo visokih letnjih temperatura. u 2013 godini bio je lider prinosa u svojoj grupi zrenja sa prosečnim prinosom od 10,6 t/ha.

Vreme setve: zemljište 10-150C

Gustina setve: 73-77000 biljaka/ha (na 18,5-19,5 cm)

   
 PR36D79  CRM 99  (FAO  410)

PR36D79

Opis:

Hibrid vrlo visokih prinosa zrna, sa brzim puštanjem vlage. Naslednik za PR36R10, ali sa većim potencijalom prinosa. Poseduje odličnu tolerantnost na sušu. Stablo srednje visine sa nižim položajem klipa. Dobre je reakcije na stres u nicanju tako da se može ranije sejati. Dobar silažni hibrid.
Najbolji rezultati na kvalitetnom zemljištu i u uslovima dobre agrotehnike. Pogodan za polusušne i poluvlažne regione.
Preporuka:
Za ranu žetvu suvog zrna.
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 73-75.000 bilj./ha (na 19,0-19,5 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Za silažu sejati 5 – 10 % gušće
 COLOMBA  CRM 101  (FAO  420)

COLOMBA

Opis:Vrlo fleksibilan hibrid odličnih prinosa. Stablo više, dobre čvrstine sa nešto višim položajem klipa. Koren jak, razgranat. Klipovi srednje krupni do krupni sa 16 redova zrna. Zrno u tipu tvrđeg zubana. Ima vrlo nisku vlagu u berbi. Dobre je tolerantnosti na bolesti klipa.Dobro podnosi lošiji kvalitet zemljišta i ekstremne uslove proizvodnje. Vrlo dobre reakcije u uslovima nešto lošije agrotehnike.Preporuka:Za ranije suvo zrno i berbu. Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 69-73.000 bilj./ha (na 19,5-20,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
PR36V52   CRM  100   (FAO  430)

PR36V50

Opis:
Hibrid novije generacije vrlo visokog potencijala prinosa. Srednje visine stabla sa srednjim položajem klipa. Zrno u tipu tvrđeg zubana koje brzo pušta vlagu u jesen. Formira 16 redova zrna. Odlične reakcije na stres u nicanju. Ima odličan čvrst koren i dobro stablo. Dobar je silažni hibrid. Odlično prilagođen za polu-sušne, sušne i polu-vlažne regione. Sejati ga pre svega na plodnim zemljištima dobre strukture. Na lošijim zemljištima pojačati đubrenje i voditi računa o obradi.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 83,58 %.
Preporuka:
Za ranu žetvu suvog zrna.
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 73-75.000 bilj./ha (na 19,0-19,5 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Za silažu sejati 5–10 % gušće.
PR36B08  CRM  103  (FAO  450)

PR36B08

Opis:
Hibrid vrlo visokog potencijala rodnosti. Stablo niže, dobre čvrstine sa niskim položajem klipa. Klipovi krupni sa 16-18 redova zrna. Zrno u tipu tvrđeg zubana. Otpuštanje vlage u jesen oko proseka. Poseduje izrazitu tolerantnost prema suši. Vrlo dobro podnosi hladnija zemljišta. Odlične tolerantnosti na gar (Ustilago). Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela). Dosta dobro podnosi napad kukuruznog plamenca.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 82,22 %.
Dobro podnosi nešto lošiji kvalitet zemljišta. Na dobrim zemljištima sa dobrom agrotehnikom vrlo visoki prinosi. Izvrsne reakcije prinosom u nižim sklopovima.
Preporuka:
Sejati ga što ranije s proleća (do 15-tog aprila).
Vreme setve: zemljište 8-10°C.
Gustina kod setve: 70-75.000 bilj./ha (na 19,0-20,5 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
FLORENCIA  CRM 103   (FAO  470)

FLORENCIJA

Opis:
Vrlo fleksibilan i prinosan hibrid u svojoj grupi. Stablo srednje visine, čvrsto sa nešto višim položajem klipa. Koren vrlo jak i razgranat. Klipovi srednje krupni sa 14 - 16 redova zrna. Zrno u tipu zubana. Ima nisku vlagu u berbi. Dobre tolerantnosti na gar (Ustilago) i plesnivost klipa (Fusarium i Giberela). Dobre tolerantnosti na kukuruzni plamenac.
Prilagodljiv hibrid za različite nivoe agrotehnike i uslove proizvodnje. U sušnijim regionima sejati na što kvalitetnijem zemljištu.
Preporuka:
Za ranije suvo zrno i berbu.
Vreme setve: zemljište 12°C.
Gustina kod setve: 69-73.000 bilj./ha (na 19,5-20,5 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
 
P0216  (FAO 510)

 

Novi hibrid vrlo visokog potencijala rađanja. Zrno u tipu polutvrdunca odličnog kvaliteta. Ima visoko čvrsto stablo i viši položaj klipa. Poseduje snažan korenov sistem. Može se gajiti u svim regionima. Vrlo visoke tolerancije na sušu i umereno visoke temperature. U uslovima navodnjavanja jedan od najprinosnijih hibrida..

Preporuka:

Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 71-73.000 bilj./ha (na 19,5-20,0 cm

 PR35P12 CRM 104 (FAO 510)
 
Opis:
Hibrid vrlo visokih prinosa. Stablo srednje visine, dobre čvrstine sa nižim položajem klipa. Klipovi srednje krupni do krupni sa 14-16 redova zrna. Zrno u tipu tvrđeg zubana. Brzo pušta vlagu u jesen. Dugo zadržava zelenilo te je izvrstan silažni hibrid. Poseduje odličnu tolerantnost na gar (Ustilago). Dobre tolerantnosti na plesnivost  klipa (Fusarium, Giberela). Dobre tolerantnosti na kukuruzni plamenac.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 80,82 %.
Najbolji rezultati na dobrim zemljištima. Ne đubriti sa velikim količinama azota. Odlično adaptiran za hladnija područja.
Preporuka:
Hibrid za ranije žetve sa suvim zrnom.
 Vreme setve: zemljište 8-10°C
Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha (na 20-21,0 cm)
 U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
 Za silažu sejati 5-10 % gušće
PR36V74  CRM 101  (FAO 520)

PR36V74

Opis:
Visoko rodan srednje kasni hibrid. Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Klipovi srednje krupni do krupni. Zrno u tipu zubana. Poseduje dobru čvrstinu korena i stabla. Vrlo brzo pušta vlagu u jesen. Vrlo dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Giberela, Fusarium).
Odlično prilagođen za sve regione gajenja. Vrlo dobre reakcije na stresne uslove u doba nicanja.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 84,29 %.
Preporuka:
Hibrid za ranije žetve sa suvim zrnom.
Vreme setve: zemljište 12°C.
Gustina kod setve: 69-73.000 bilj./ha (na 19,5-20,5 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
 PR36K67  CRM 102  (FAO 530)

PR36K67

HTF – odličan za proizvodnju etanola
Opis:
Hibrid nove generacije rekordnih prinosa. Stablo visoko sa višim položajem klipa. Klipovi srednje krupni do krupni sa u proseku 16 redova zrna. Zrno u tipu tvrđeg zubana. Stablo i koren odlične čvrstoće. Odlično prilagođen kako na niže tako i na više sklopove. Zrno brzo pušta vlagu u jesen. Dobre je tolerantnosti na plesnivost klipa (Giberela).
Maksimalni rezultati na dobrim zemljištima i u uslovima umerene suše i vlažnosti. Odlično reaguje na povećane količine azota. Sejati ga u nešto toplije zemljište.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 83,27 %.
Preporuka:
Hibrid za ranije žetve sa suvim zrnom.
Vreme setve: zemljište 12°C.
Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha (na 20,0-20,5 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
 PR35F38  CRM  103  (FAO 530)

PR35F38

HTF – odličan za proizvodnju etanola
Opis:
Hibrid nove generacije rekordnih prinosa. Stablo srednje visine sa nižim položajem klipa. Klipovi krupni sa vrlo tvrdim zrnom visoke apsolutne mase. Stablo i koren odlične čvrstoće. Zrno brzo pušta vlagu u jesen. Odlične je tolerantnosti na plesnivost klipa (Giberela, Fusarium).
Maksimalni rezultati na dobrim zemljištima. Zbog svoje fleksibilnosti pogodan za gajenje u praktično svim regionima. Odlične reakcije na stresne uslove u doba nicanja.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 84,12 %.
Preporuka:
Hibrid za ranije žetve sa suvim zrnom.
Vreme setve: zemljište 8-10°C.
Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha (na 20,0-20,5 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u
lošijim ređe.
  PR36K67  (FAO 530)
 
Hibrid nove generacije rekordnih prinosa. Stablo visoko sa višim položajem klipa. Klipovi srednje krupni do krupni sa u proseku 16 redova zrna. Zrno u tipu tvrđeg zubana. Stablo i koren odlične čvrstoće. Odlično prilagođen kako na niže tako i na više sklopove. Zrno brzo pušta vlagu u jesen. Dobre je tolerantnosti na plesnivost klipa (Giberela).
Maksimalni rezultati na dobrim zemljištima i u uslovima umerene suše i vlažnosti. Odlično reaguje na povećane količine azota. Sejati ga u nešto toplije zemljište.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 83,27 %.
Preporuka:
Hibrid za ranije žetve sa suvim zrnom.
Vreme setve: zemljište 12°C.
Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha (na 20,0-20,5 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
P0412   (FAO  550)                                          

 

 

Novi AQUAmax hibrid u grupi 500. Vrlo sličnog prinosa kao i P0216, ali nešto kasniji. Stablo višlje sa nešto višljim klipom. Zrno u tipu tvrdog zubana. Odličan kandidat za kvalitetnu silažu.

Kao i svi proizvodi iz ove grupe stvoren za regione koji imaju deficit vode. Visoko tolerantan na dugotrajne visoke temperature.

Preporuka:

Vreme setve: zemljište 12-15°C.
Gustina kod setve: 71 - 73.000 bilj./ha (na 19,5 - 20,0 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Za silažu sejati 5 – 10 % gušće.
 PR35Y54  CRM 105   (FAO 570)
 PR35Y54 HTF – odličan za proizvodnju etanolaOpis: Hibrid nove generacije vrlo visokih prinosa, zamena za PR35R57. Stablo nisko, odlične čvrstine sa niskim klipom. Klipovi srednje krupni sa 16-18 redova zrna. Zrno u tipu zubana. Brzo pušta vlagu u jesen. Izvrstan je silažni hibrid sa dobrim prinosom zelene mase odlične svarljivosti. Odlične tolerantnosti na e (Ustilago). Zadovoljavajuće tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela). Dobre tolerantnosti na kuk. plamenac. Vrlo prilagodljiv različitom kvalitetu zemljišta. Hibrid stvoren za regione i uslove gde drugi hibridi ne mogu da postignu zadovoljavajuće rezultate. Vrlo dobro podnosi lošija zemljišta i sušne regione. Odlične reakcije na niže sklopove. Preporuka:Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 66-69.000 bilj./ha (na 20.5-21,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5 - 10 % gušće.
  PO704 (FAO 580)
 

Nova generacija vrhunskog hibrida u srednje kasnoj grupi. Daje odlične prinose kako u srednje vlažnim, tako i u sušnim regionima. Vrlo pouzdan partner za sve godine proizvodnje. Poseduje stablo srednje visine sa nešto višim položajem klipa. Jak korenov sistem. Zrno u tipu zubana, odličnog kvaliteta i visoke apsolutne težine. Odlična tolerancija na sušu i visoke temperature.

Vreme setve: zemljište 10-15oC

Gustina kod setve: 71-73000 biljaka /ha (na 19,5-20 cm)

PR34N61  CRM 107 (FAO 600)

PR34N61

Opis:
Hibrid nove generacije sa vrlo visokim potencijalom prinosa. Zrno mu je nešto tvrđe, odličnog kvaliteta. Izrazito brzo otpuštanje vlage iz zrna, što ga svrstava pre u grupu FAO 500. Poseduje odličnu toleranciju na stresne uslove u nicanju. Pogodan za polusušne i poluvlažne regione.
Treba ga sejati na što kvalitetnijem zemljištu.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 84,46 %.
Preporuka:
Vreme setve: zemljište 12-15°C.
Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha (na 20,0-20,5 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Za silažu sejati 5–10 % gušće.
 PR34F02  CRM 107  (FAO 600)

PR34F02

Opis:
Hibrid vrlo visokih prinosa. Lider prinosa u sušnim regionima. Stablo srednje visine, izuzetne čvrstine sa nižim položajem klipa. Klipovi krupni sa 16-18 redova zrna. Zrno u tipu zubana. U odnosu na svoju grupu zrenja vrlo brzo pušta vlagu u jesen. Odlične tolerantnosti na Ustilago (gar) i Fisarium (plesnivost klipa). Zadovoljavajuće tolerantnosti na Giberela (plesnivost). Vrlo dobre tolerantnosti na kukuruzni plamenac.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 81,18 %.
Najbolji rezultati na dobrim zemljištima, mada dobro podnosi i nešto lošiji kvalitet. Može se sejati rano u proleće (početak aprila). Traži nešto gušću setvu u odnosu na hibride iz iste grupe zrenja.
Preporuka:
Za raniju žetvu i berbu sa znatno nižom vlagom od drugih hibrida iste grupe.
Vreme setve: zemljište 8 -10°C
Gustina kod setve: 71-68.000 bilj./ha (na 20-21 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
PR35T36  CRM 106 (FAO 610)

PR35T36

Opis:
Hibrid visokih prinosa sa odličnim kvalitetom zrna. Zrno u tipu polutvrdunca. Nešto sporije otpuštanje vlage zbog karaktera zrna. Vrlo dobre tolerancije na sušu. Stablo je srednje visine sa srednjim položajem klipa. Pogodan za ishranu svinja.
Maksimalni rezultati na dobrim zemljištima. Zbog svoje fleksibilnosti pogodan za gajenje u praktično svim regionima.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 83,89 %.
Preporuka:
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha (na 20,0-21,0 cm)
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
P0725  (FAO 630)

Novi hibrid vrlo visokog potencijala rađanja. Zrno u tipu polutvrdunca odličnog kvaliteta. Ima visoko čvrsto stablo i viši položaj klipa. Poseduje snažan korenov sistem. Može se gajiti u svim regionima. Vrlo visoke tolerancije na sušu i umereno visoke temperature. U uslovima navodnjavanja jedan od najprinosnijih hibrida.

Preporuka:

Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 71-73.000 bilj./ha (na 19,5-20,0 cm).

PR34B23  CRM 108  (FAO 640)
 PR34B23 Opis:Hibrid ekstremno visokih prinosa u dobrim  godinama. Stablo više, dobre čvrstine sa nižim položajem klipa. Klipovi krupni sa 18-20 redova zrna. Zrno u tipu zubana. Brzo pušta vlagu u jesen. Ima izvrstan rani porast. Odličan je silažni hibrid. Odlične tolerantnosti na gar (Ustilago). Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela). Dobre tolerantnosti na kukuruzni plamenac.Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 80,75 %.Traži najbolji kvalitet zemljišta i što bolju agrotehniku za ostvarivanje maksimalnih prinosa. Odlične reakcije na niže sklopove.Preporuka:Može se sejati ranije (već početkom aprila).Vreme setve: zemljište 8-10°C.Gustina kod setve: 62-65.000 bilj./ha (na 22,0-23,0 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5-10 % gušće.
  PO865  (FAO 640)
 

Nova generacija kasnih hibrida vrlo visokih prinosa. Ima nešto niže stablo i niži položaj klipa. Zrno u tipu zubana. Dobre tolerantnosti na bolesti klipa. Poseduje odličnu toleranciju na sušu, sličnoP1114. U povoljnim godinama medju rekorderima prinosa

Vreme setve zemljište 10-15 oC

Gustina setve: 69-72000 biljaka/ha ( na 20-20,5 cm)

P1114  (FAO 660)
P1114
Opis:
Hibrid nove generacije stvoren prvenstveno za rekordne prinose zrna. Zrno je u tipu tvrđeg zubana sa osobinom brzog otpuštanja vlage. Stablo niže odlične čvrstine sa izrazito jakim korenom. Poseduje vrlo dobru toleranciju na stres u nicanju. Zbog svoje fleksibilnosti može se sejati u skoro svim reonima gajenja.
Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima.
Preporuka:
Vreme setve: zemljište 12-15°C.
 Gustina kod setve: 65-68.000 bilj./ha (na 21,0-22,0 cm).
 U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
 Za silažu sejati 5–10% gušće.

 PR33A46  CRM 111 (FAO 680)
 PR33A46
Opis:
Kasni hibrid izvrsnog potencija za prinos sa niskom vlagom u berbi. Zrno je u tipu tvrdog zubana odličnog kvaliteta. Stablo je nešto višlje sa nižim položajem klipa. Klipovi vrlo krupni. Odlično prilagođen na niže sklopove te i u takvim uslovima daje visok prinos. Vrlo fleksibilan hibrid što se tiče regiona gajenja.
Dugo zadržava zelenu boju. Odličan silažni hibrid sa visokim prinosima sveže mase vrlo visokog kvaliteta.
Preporuka:
Vreme setve: zemljište 12-15°C.
 Gustina kod setve: 61 - 62.000 bilj./ha (na 23,0 - 23,5 cm).
 U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
 Za silažu sejati 5 – 10 % gušće.
  PR34N43  CRM 110  (FAO 690)

PR34N43-klip

Opis:
Hibrid novije generacije vrlo visokog prinosa. Stablo niže sa nižim položajem klipa. Jak i razgranat koren. Odličan kvalitet zrna (polutvrdunac). Dosta dobro otpuštanje vlage za svoju grupu zrenja. Dobar silažni hibrid. Odlične tolerantnosti na gar (Ustilago). Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela). Dobre tolerantnosti na kukuruzni plamenac.
Dobro prilagodljiv na različit kvalitet zemljišta. Najbolje rezultate daje u dobrim proizvodnim regionima. U sušnim regionima sejati ga uz upotrebu dobre agrotehnike.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 82,71 %.
Preporuka:
Posejati ga do 15-tog aprila.
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 65-68.000 bilj./ha (na 21,0-22,0 cm),
 U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Za silažu sejati 5–10 % gušće
  PR33T56  (FAO 700)
 PR33T56
Opis:
Hibrid novije generacije sa vrlo visokim potencijalom prinosa. Zrno mu je nešto tvrđe, odličnog kvaliteta. Vrlo stabilni i visoki prinosi u sušnim godinama. Pogodan za spremanje silaže. Stablo vrlo čvrsto. Pogodan za sušne, polusušne i poluvlažne regione.
Treba ga sejati na što kvalitetnijem zemljištu.
Preporuka:
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 61 - 63.000 bilj./ha (na 22,5 - 23,5 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Za silažu sejati 5 – 10 % gušće.
 PR33D11  (FAO 710)
 PR33D11
Opis:
Hibrid novije generacije vrlo visokih prinosa. Stablo srednje visine, dobre čvrstine sa srednjim položajem klipa. Zrno u tipu zubana. Zadržava dugo zelenu boju te je dobar izbor kod spremanja silaže. Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
Treba ga sejati na što kvalitetnijem zemljištu. Vrlo brzo otpušta vlagu u odnosu na svoju grupu zrenja. Zbog svoje dužine vegetacije (kasni hibrid) treba ga sejati što ranije u proleće (do 15-tog aprila).
Preporuka:
Vreme setve: zemljište 10-12°C.
Gustina kod setve: 60 - 63.000 bilj./ha (na 22,5 - 23,5 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
 Za silažu sejati 5 – 10 % gušće.
  P1535 (FAO 740)
 
Kasni hibrid nove generacije koji sa pravom nosi epitet najbolji od najboljih. Ima visoko stablo i nešto viši položaj klipa. Zrno u tipu polutvrdunca sa nešto sporijem otpuštanjem vlage. Klipovi su krupni. Zrna visoke apsolutne težine. Dugo zadržava zelenu boju . Vrhunski silažni hibrid, rekordnih prinosa i visoke energije silaže. Klipovi izrazito krupni, teški i pogodni za berač. Zbog rekordnih prinosa zrna, a zbog svoje grupe zrenja treba ga sejati u prvim rokovima setve (kraj marta-početak aprila). Za silažu sejati 10% gušće
Vreme setve 10-15oC
Gustina setve 63-65000 biljaka/ha (na22-22,5 cm)
 PR33H82  (FAO 700)
 

Hibrid namenjen da zameni dobro poznati beli hibrid 34P93, od koga je prinosniji. Karakteriše ga vrlo visok prinos, koji može biti često na nivou hibrida žutog zrna. Stabljika je srednje visine, dobre čvrstine. Poseduje izuzetno jak koren. Klipovi srednje krupni do krupni. Odlične tolerantnosti na napad kukuruznog plamenca. Zadovoljavajuće tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium). Za najbolje rezultate sejati ga na najplodnijim zemljištima. Tolerantan hibrid za stresne uslove te se može sejati praktično u svim regionima. Odličan kvalitet brašna.

Preporuka:

Vreme setve: zemljište 12-15°C.
Gustina kod setve: 62 bilj./ha (na 23,0 cm).

P1535 FAO 740  NOVI HIBRID U 2016

Kasni hibrid nove generacije koji sa pravom nosi epitet najbolji od najboljih. Ima visoko stablo i nešto viši položaj klipa.Rekorder prinosa u povoljnimgodinama.Odličan kvalitet zrna (u tipupolutvdunca)Dugo zadržava zelenu boju.

Vrhunski silažnihibrid, rekordnihprinosa i visokeenergije silaže. Klipovi izrazito krupni, teški i pogodni za berač. Gustina setve 63-6500 biljaka/ha na 22-22,5 cm

P9486 FAO 320  NOV HIBRID U 2016

Stablo srednje visine i položaj klipa. Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode. Vrlo tolerantan ns visoke letnje temperature. Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu. Vrlo potencijal za prinos. Poseduje moćan korenov sistem.

Gustina setve 75-79000 biljaka/ha razmak 18-19 cm

P9537 FAO 340  NOV HIBRID U 2016

Nova generacija hibrida u grupi 300 savrhunskim prinosima zrna. Biljke odlične arhitekture sa dobrim odnosom visine stabla i položaja klipa. Poseduje izvrsnu tolerantnost na sušu. Zrno u tipu zubana sa brzim otpuštanjem vlage. Sa vrhunskom agrotehnikom ostvaruje vrhunske rezultate.

Gustina setve 75-79000 biljaka/ha raymak18-19 cm

P0423 FAO 510  NOV HIBRID U 2016

Nov hibrid  namenjen da zameni dobro poznati 35F38. Karakteristike su mu skoro potpuno iste  sa 35F38. Stablo je niže sa nižim položajem klipa. Izvanredna tolerantnostna sušne uslove. Odlična tolerantnost na visoke temperature. Prinos u proseku za 6% veći od 35F38. Prilagodjen svim tipovima zemljišta.

Gustina kod setve 71-75000 biljaka/ha rastojanje 19,5-20 cm

P0837 FAO 630  NOV HIBRID U 2016

Hibrid novije generacije sa visokimpotencijalo prinosa. Stablo nešto više sa srednjim položajem  klipa. Zrno mu je u tipu tvdog zubana. Ima srednje krupne do krupne klipove. Vrlo tolerantan na bolesti klipa. Pogodan za gajenje u srednje sušnim i srednje vlažnim uslovima

Gustina kodsetve 69-71000 biljaka/ha na 20-20,5 cm

 

 

prodavnica

.

Agromarket
BASF_blck_na_beloj-01.png
ADAMA-baner-600x500-pix.jpg
delta_agrar.png
BCP_Long.png
Bayer-cross-RGB-2018.jpg
image162896.jpg
image0011.jpg
Syngenta-home-banner_160x80.png
CortevaLogo_HorizontalBlue.jpg
ElixirZorka_Logo_Colour.png
agrosava.png
Logo_SAVACOOP_novo_WEB_page-0001.jpg
axsereal.png
afc_logo_vert.png
Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620, 270 36 26, 270 37 38 | +381(0)21 270 37 37: 63 11 666 Radno vreme: 7:30 - 16h