.

Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620, 67 90 632; 270 36 26,  270 37 38 | +381(0)21 270 37 37, 63 11 666
Radno vreme maloprodaja  7:30 - 16:00h  subota 7:30 - 14:00 veleprodaja 7:30 - 15:00 h  E-mail office@hemoslavija.co.rs 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
MEŠANO DJUBRIVO: NPK 5-15-15 ELIXIR, NPK: 6-12-24 ELIXIR, NPK 15-15-15 RUSKO, MAP 12-52 RUSKO, AZOTNA DJUBRIVA: FOSKAN MAX 26-5-5, UREA RUSKA
 
KATALOG 2017

NS 3022, FAO 360

Rani i prinosan

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 3022 je srednje rani hibrid nove generacije.
 • U dvogodišnjim testiranjima u ogledima sortne komisije imao je 17,9% viši prinos zrna od standarda i
  1,1% nižu vlagu od standarda.
 • Potencijal rodnosti preko 13 t/ha suvog zrna i iznad 50 t/ha silaže.
 • Stabljika je robusna i čvrsta, visine oko 250 cm.
 • Klip je dugačak, valjkastog do blago konusnog oblika sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna je 350-380 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalni sklop oko 75.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u
  manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
 

NS 3023, FAO 390 Novo!

Rani i prinosan

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage

Opis hibrida
 • NS 3023 je nov srednje rani hibrid grupe zrenja FAO 390.
 • U višegodišnjim testiranjima pokazao je odlične rezultate što ga čini veoma stabilnim hibridom.
 • Potencijal rodnosti preko 14 t/ha suvog zrna i iznad 50 t/ha silaže.
 • Karakteriše ga brzo otpuštanje vlage iz zrna nakon postizanja fiziološke zrelosti.
 • Stablo je visine oko 270 cm, elastično i tolerantno prema poleganju.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana, žute boje.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev u redovnoj setvi za proizvodnju zrna i silaže, i kao postrni usev za
  proizvodnju silaže.
 • Optimalni sklop iznosi 75.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u
  manje povoljnim uslovima gajenja.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.

Rani, prinosan i tolerantan na sušu

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • U konkurenciji tridesetak hibrida iste grupe zrenja imao je najnižu vlagu u zrnu.
 • Istovremeno, postigao je prinos zrna preko 11 t/ha što ga po indeksu performansi svrstava u sam vrh
  liste svih ispitivanih hibrida.
 • Potencijal za prinos zrna je preko 14 t/ha.
 • Stabljika je robusna i čvrsta visine 250-270 cm.
 • Klip je dugačak, valjkastog oblika sa 16-18 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna je oko 370 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalni sklop je oko 72.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u
  manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.

Veoma adaptabilan

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 444 je srednje rani hibrid.
 • Potencijal za prinos je oko 12 t/ha suvog zrna i 45 t/ha silaže.
 • Dobro podnosi sušu, veoma je adaptabilan.
 • NS 444 ima elastično stablo visine oko 265 cm, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je konusno-cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna, žuto narandžaste boje.
 • Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 390 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Pogodan je i za lošije uslove gajenja.
 • Optimalni sklop je oko 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka po hektaru u
  manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu je potrebno dodati još 5.000-10.000 biljaka po hektaru.

Visok prinos, niska vlaga

Namena: Za kombajniranje u zrnu

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • Srednje kasni hibrid grupe zrenja FAO 520.
 • Poseduje naglašenu tolerantnost prema suši i potencijal za prinos zrna preko 15 t/ha i oko 60 t/ha
  silaže.
 • Stablo je visine oko 280 cm, elastično, tolerantno prema poleganju.
 • Listovi su tamno zelene boje, erektofilnog položaja.
 • Klip je dug, cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna, žute boje.
 • Zrno je tipa zubana, sa izrazito naboranim perikarpom.
 • Masa 1000 zrna je oko 400 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev u redovnoj setvi za proizvodnju zrna i silaže, i kao postrni usev za
  proizvodnju silaže.
 • Najznačajnija karakteristika hibrida NS 5211 je brz gubitak vlage nakon fiziološke zrelosti, pa se
  preporučuje za kombajniranje u zrnu.
 • Dobro reaguje na intenzivnu tehnologiju proizvodnje.
 • Optimalni sklop iznosi 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka po hektaru u
  manje povoljnim uslovima gajenja.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.

Hibrid visokih i stabilnih prinosa

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 5051 je srednje kasni hibrid, jedan od najrodnijih u grupi zrenja.
 • Potencijal za prinos je oko 15 t/ha suvog zrna.
 • Stablo je čvrsto, visine oko 260 cm.
 • Formira klip na oko 90 cm.
 • Klip je dug, cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna, žute boje.
 • Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 380 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Preporučuje se za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
 • Pogoduje mu intenzivna agrotehnika.
 • Optimalni sklop iznosi oko 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka po hektaru u
  manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.

Hibrid stabilnih prinosa tolerantan na sušu

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 6102 je najraniji hibrid grupe zrenja FAO 600.
 • Potencijal za prinos je iznad 17 t/ha suvog zrna.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim rejonima gajenja.
 • Postiže odlične rezultate u sušnim i u optimalnim uslovima proizvodnje.
 • Stablo je niže za datu grupu zrenja, sa nisko postavljenim klipom i erektofilnim listovima.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika, sa 14-16 redova.
 • Zrno je žuto-narandžaste boje, tipa zubana standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 360 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop iznosi oko 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 60.000 biljaka po hektaru u
  manje povoljnim uslovima.

Izuzetna adaptabilnost i stabilnost prinosa

Namena: za berbu u klipu, za siliranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 6140 je srednje kasni hibrid, sazreva za oko 125-130 dana.
 • Potencijal rodnosti iznosi preko 15 t/ha suvog zrna i iznad 70 t/ha silaže.
 • Hibrid poseduje tolerantnost prema suši i široku adaptabilnost.
 • Stablo je prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto i tolerantno prema poleganju.
 • Klip je cilindričan, prosečne dužine 25 cm, sa 16-18 redova zrna.
 • Zrno je krupno, tipa zubana, žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna iznosi preko 400 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop iznosi oko 65.000 biljaka po hektaru u povoljnim i 57.000 biljaka po hektaru u
  manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.

Tradicija i sigurnost u proizvodnji

Namena: Za berbu u klipu, za siliranje. Najprodavaniji domaći hibrid.

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 640 je srednje kasni hibrid, najrasprostranjeniji hibrid u poslednjoj deceniji.
 • Potencijal za prinos zrna je iznad 15 t/ha suvog zrna i preko 50 t/ha silaže.
 • Dobro podnosi sušu.
 • Stablo je visoko, elastično, čvrsto, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna iznosi preko 400 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop je oko 62.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka povećati za 5.000-10.000 po hektaru.

Hibrid rekornih i stabilnih prinosa

Namena: za berbu u klipu, za siliranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 6030 je srednje kasni hibrid.
 • Potencijal rodnosti iznosi preko 17 t/ha suvog zrna i 50 t/ha silaže.
 • Stablo je prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto, otporno prema poleganju.
 • Listovi zadržavaju zelenu boju do pune zrelosti zrna.
 • Klip je cilindričan, sa 16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna iznosi preko 400 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop iznosi oko 65.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka po hektaru u
  manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.

NS 7020, FAO 670

Hibrid rekornih prinosa, tolerantan prema suši

Namena: za berbu u klipu

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 7020 je srednje kasni hibrid, po dužini vegetacije pripada grupi zrenja FAO 670.
 • Potencijal rodnosti iznosi preko 17 t/ha suvog zrna.
 • Hibrid je tolerantan prema suši.
 • Listovi zadržavaju zelenu boju do pune zrelosti.
 • Stablo je ispod prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto, otporno prema poleganju.
 • Klip je cilindričan sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je izrazito krupno, tipa zubana, žute boje.
 • Masa 1000 zrna iznosi preko 420 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima gajenja.
 • Pogodan je za rejone sa umerenim stresom izazvanim sušom.
 • Optimalni sklop iznosi oko 65.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.

NS 444 Ultra, FAO 490

DUO sistem – za efikasnu bornu protiv korova

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: tolerantnost na sušu

Opis hibridaOtporan prema herbicidu Focus Ultra!!!
 • NS 444 Ultra je srednje rani hibrid.
 • Potencijal za prinos je oko 12 t/ha suvog zrna i 45 t/ha silaže.
 • Veoma je adaptabilan hibrid, dobre tolerantnosti prema suši.
 • Stablo je elastično, visine oko 265 cm, otporno prema poleganju.
 • Klip je konusno-cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna, žuto narandžaste boje.
 • Zrno je tipa zubana, standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 390 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 68.000 biljaka po hektaru, u prosečnim 65.000 biljaka po hektaru i u manje povoljnim 62.000 biljaka po hektaru.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 15-20%.
 

DUO sistem – za efikasnu bornu protiv korova

Namena: za berbu u klipu i za siliranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos

Opis hibridaOtporan prema herbicidu Focus Ultra!!!
 • Najnoviji NS hibrid namenjen za gajenje u tzv. DUO sistemu.
 • Potencijal za prinos iznosi preko 14 t/ha suvog zrna i 55 t/ha silaže.
 • Stablo je visine oko 260 cm, elastično, tolerantno prema poleganju.
 • Klip je srednje dužine, sa 16-18 redova zrna žute boje.
 • Masa 1000 zrna je oko 400 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev u redovnoj setvi za proizvodnju zrna i silaže, i kao postrni usev za
  proizvodnju silaže.
 • Preporučuje se za berbu u klipu i za kombajniranje u zrnu.
 • Poseduje odličnu adaptabilnost i stabilnost prinosa.
 • Najznačajnija karakteristika hibrida NS 5041 Ultra je tolerantnost prema herbicidu Focus Ultra.
 • Optimalni sklop iznosi 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima gajenja.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
 

DUO sistem – za efikasnu bornu protiv korova

Namena: za berbu u klipu i za siliranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

Opis hibridaOtporan prema herbicidu Focus Ultra!!!
 • NS 640 Ultra je srednje kasni hibrid.
 • Potencijal za prinos zrna je iznad 15 t/ha suvog zrna i preko 50 t/ha silaže.
 • Dobro podnosi sušu.
 • Stablo je visoko, elastično, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
 • Mase 1000 zrna je iznad 400 g.
Preporuka za gajenje
 • Hibrid dobre adaptabilnosti i stabilnosti prinosa.
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogodan je za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 62.000 biljaka po hektaru, u prosečnim 59.500 biljaka po hektaru i u manje povoljnim 57.000 biljaka po hektaru.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 15-20%.
 

 

Za visok prinos i odličan kvalitet silaže

Namena: za berbu u klipu i siliranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos zrna i zelene mase

Opis hibrida
 • NS 5010 je srednje kasni hibrid.
 • Stablo je visoko, elastično, ne poleže, visine i preko 280 cm.
 • Potencijal za prinos zrna je iznad 15 t/ha suvog zrna i preko 70 t/ha silaže.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika, krupan sa 16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna je iznad 400 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogodan za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 62.000 biljaka po hektaru, u prosečnim 59.500 biljaka po hektaru i u manje povoljnim 57.000 biljaka po hektaru.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 15-20%.
Parametri kvaliteta
 • Sadržaj proteina je 5,9%, sadržaj lignina 2,9% a svarljivost je 66,1%.

Za visok prinos i odličan kvalitet silaže

Namena: za berbu u klipu i siliranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos zrna i zelene mase

Opis hibrida
 • NS 6043 je srednje kasni hibrid.
 • Stablo je izrazito visoko, dobro oblistalo, čvrsto.
 • Potencijal za prinos zrna je iznad 16 t/ha suvog zrna i preko 70 t/ha silaže.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje, krupno.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogodan za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 62.000 biljaka po hektaru, u prosečnim
  uslovima 59.500 biljaka po hektaru i u manje povoljnim uslovima 57.000 biljaka po hektaru.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 15-20%.
Parametri kvaliteta
 • Sadržaj proteina je 5,1%, sadržaj lignina 3,2% a svarljivost je 66,4%.

Kvalitetna kokica

Namena: berba u klipu

Karakteristike: za pravljenje kokica

Opis hibrida
 • NS 620 k je srednjekasni hibrid kokičar.
 • Osnovna namena mu je za pravljenje kokica.
 • Potencijal za prinos je 6 t/ha.
 • Kokica je bele boje, krupna i meke strukture.
 • Zapremina kokičavosti je oko 40.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je oko 65.000 biljaka po hektaru.

Zrno bele boje

Namena: berba u klipu

Karakteristike: kačamak

Opis hibrida
 • NS 609 b je srednje kasni hibrid bele boje zrna.
 • Stabljika je prosečne visine za hibrid ove grupe zrenja.
 • Klip je krupan i dugačak.
 • Osnovna karakteristika ovog hibrida je bela boja endosperma.
 • Zrno je namenjeno ishrani ljudi ili stoke.
 • Mlevenjem zrna dobija se brašno koje se koristi u ishrani ljudi.
Preporuka za gajenje
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 62.000 biljaka po hektaru, u prosečnim
  uslovima 59.500 biljaka po hektaru i u manje povoljnim uslovima 57.000 biljaka po hektaru.

Za rano suvo zrno

Namena: za zakasnelu i postrnu setvu, za zrno i silažu, za setvu do 800m nadmorske visine.
Potencijal za prinos do 11 t/ha suvog zrna.

Karakteristike: brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Za rano suvo zrno

Namena: za zakasnelu i postrnu setvu, za zrno i silažu, za setvu do 800m nadmorske visine.
Potencijal za prinos do 13 t/ha suvog zrna.

Karakteristike: brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Za rano suvo zrno

Namena: za zakasnelu i postrnu setvu, za zrno i silažu, za setvu do 800m nadmorske visine.
Potencijal za prinos do 13 t/ha suvog zrna.

Karakteristike: brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Dobar rod i u manje povoljnim uslovima

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Otporan prema poleganju, tolerantan prema suši

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Dobro podnosi lošije uslove proizvodnje

Namena: za proizvodnju zrna i silaže

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

Veoma visok potencijal rodnosti

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage

Hibrid stabilnih prinosa

Namena: za kombajniranje i berbu u klipu

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

Veoma adaptabilan

Namena: za proizvodnju zrna u redovnim rokovima setve, a silaže u redovnim rokovima setve i u zakasneloj setvi

Karakteristike: tolerantnost na sušu

Široko adaptabilan i tolerantan prema uslovima stresa

Namena: pogodan za gajenje u svim ravničarskim rejonima za proizvodnju zrna i silaže

Karakteristike: visok potencijal za prinos

Stabilan i visok prinos

Namena: za zrno i silažu.
Preporučuje se za gajenje u vetrovitim rejonima.

Karakteristike: visok potencijal za prinos

Hibrid rekordnih prinosa za bolje uslove gajenja

Namena: za berbu u klipu, za siliranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos

TISA, FAO 700

Izuzetan kvalitet zrna i silaže

Namena: namenjen za proizvodnju zrna i silaže.
Stočna hrana (zrno i silaža) su veoma kvalitetni i stoka je rado jede.

Karakteristike: visok potencijal za prinos zrna i zelene mase

prodavnica

.

Agromarket
BASF_blck_na_beloj-01.png
ADAMA-baner-600x500-pix.jpg
delta_agrar.png
BCP_Long.png
Bayer-cross-RGB-2018.jpg
image162896.jpg
image0011.jpg
Syngenta-home-banner_160x80.png
CortevaLogo_HorizontalBlue.jpg
ElixirZorka_Logo_Colour.png
agrosava.png
Logo_SAVACOOP_novo_WEB_page-0001.jpg
axsereal.png
afc_logo_vert.png
Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620, 270 36 26, 270 37 38 | +381(0)21 270 37 37: 63 11 666 Radno vreme: 7:30 - 16h